รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เข้าพบนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์