บุคลากรกองพัฒนฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในกิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12 และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะศิลปศาสตร์