สัมภาษณ์ทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565