สัมภาษณ์ทุนการศึกษาโครงการ “เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง” ประจำปีการศึกษา 2565