มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565