คณะกรรมการโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565