บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมพิธีมอบทุนปริญญาตรี และทุนอาชีวศึกษา เพื่อนชุมชน จังหวัดระยอง