บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2565