มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมออกบูธมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี 66 เชียงใหม่