ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน เกี่ยวกับการให้บริการและจัดสวัสดิการสำหรับนิสิต รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา 56000

หมายเลขโทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 6260

@
อีเมล

E-mail : dsqup.63@up.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:30 - 16:30 น.
(ยกเว้น วันหยุดราชการ)

Social Network

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment