ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณี บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

โปรดระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แจ้งเรื่องด้วยตนเอง

ณ ที่ตั้งสำนักงาน : งานธุรการ
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
อาคารสงวนเสริมศรี
มหาวิทยาลัยพะเยา

แจ้งเรื่องทางไปรษณีย์

ส่งเอกสาร/หลักฐาน ไปถึง :
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา 56000

@
แจ้งเรื่องทางอีเมล

อีเมล : dsqup.63@up.ac.th

แจ้งเรื่องทางโทรศัพท์

โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6260

ร้องเรียนการทุจริต
ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

โปรดระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment