บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับคณะโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์

 
         ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ และคณะโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเข้าเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มอบทุนการศึกษา เพื่อพบปะ พูดคุย กับนิสิตทุนการศึกษา จำนวน 3 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด้านทุนการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
120   21/3/2566 11:39:02   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment