หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 
          หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นำโดย ดร.กลางวารี ไชยวุฒิ หัวหน้างานทุนการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวเนตรชนก ยศแก้ว นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานเปิดงาน  ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ นายวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมการเสวนา เรื่อง ทักษะทางการเงิน : นักเรียน นักศึกษา ภาพรวมการดำเนินงานกองทุนในระบบ DSL และทิศทางการดำเนินงาน โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 250 แห่ง 514 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ 


427   30/3/2566 15:24:53   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment