บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วม"กิจกรรม ม.พะเยาจิตอาสา" กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน

 
          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นำโดย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วม"กิจกรรม ม.พะเยาจิตอาสา" กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมปลุกต้นไม้ และทาสีบันไดทางขึ้นพระนาคปรก ส.ธ. พระประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา


91   3/4/2566 11:07:04   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment