กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับผู้ประเมินภายในของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

 
          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ ให้การต้อนรับ อาจารย์วีระชัย วีระฉันทชาติ นักวิชาการอิสระ และผู้ประเมินภายในของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม การจ้างงานระหว่างเรียน มาตรา 35 ทั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้มอบหมายให้ นายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ พร้อมด้วยนางสาวปริตา เจริญสิน และ นางสาววรรณวรี สีหะวงค์ นิสิตพิการจ้างงานระหว่างเรียน มาตรา 35 เป็นผู้แทนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม การจ้างงานระหว่างเรียน มาตรา 35 ต่อไป


145   7/4/2566 15:33:13   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment