กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมสืบสานประเพณีไทย พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

 
          ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมสืบสานประเพณีไทยพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้อาวุโส ร่วมสรงน้ำพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้แทนผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มอบเครื่องสักการะแบบล้านนาพร้อมของไหว
แก่อธิการบดีและผู้อาวุโส ณ สวนหย่อมบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา216   20/4/2566 15:53:20   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment