กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดำเนินการตรวจเช็คคุณภาพ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา UP Dorm

 
          ในวันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.00 น. นำโดย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วยนายสมพงษ์ จันทร์พิมพ์ รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต นายสุวัฒน์ธเนศ ใจมิภักดิ์ นายนายอิศรา จติกุล หน่วยหอพัก และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดำเนินการตรวจเยี่ยม ตรวจเช็คคุณภาพความพร้อมของห้องพัก จำนวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบโครงสร้างภายใน และเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก ก่อนถึงวันที่รายงานตัวนิสิตเข้าหอพัก ในระหว่างวันที่ 12 -14 พฤษภาคม 2566 และก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 เพื่อให้นิสิตอยู่ และเรียน ในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างมีความสุข


443   9/5/2566 16:37:59   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment