อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา(UP DORM)

 
          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (UP DORM) โดยมี ผู้จัดการหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา(UP DORM) ให้การต้อนรับ และพาลงพื้นที่เยี่ยมนิสิตที่พักอาศัยในหอพัก UP DORM นอกจากนี้ได้ตรวจความเรียบร้อยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้อง Common Room ห้องเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ห้องรีดผ้า ศูนย์อาหารเวียงพะเยา รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยเน้นความ ร่มรื่น สวยงาม สบายตา เพื่อให้นิสิตที่อาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 


592   19/5/2566 16:05:18   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment