บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนลดการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยา

 
          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนลดการสูบบุหรี่ในหมาวิทยาลัยพะเยา (วันงดสูบบุหรี่โลก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจโทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้กับนิสิตและบุคลากร รวมทั้งสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมายด้วยการควบคุมยาสูบ อีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมขยับกาย ห่างไกลบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภายในงานยังมีกิจกรรม มินิคอนเสิร์ต กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย รวมทั้งประกาศการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสั้น Tiktok ณ ลานก๋างข่วง หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


109   2/6/2566 14:01:46   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment