โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

 
เพราะการออกกำลังกายเป็นเครื่องมือที่ดีในการบรรลุสมดุลและความเป็นเลิศของร่างกาย …
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่น่าสนใจและมีความสนุกสนานเพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมออกกำลังกายในวิถีทางที่ใช่กับตนเอง

โครงการนี้เน้นการสร้างความตั้งใจและการออกกำลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวมทั้งกายและใจ เป็นทางเลือกที่สร้างสรรค์เพื่อให้บุคลากรได้สัมผัสประสบการณ์การออกกำลังกายที่มีความสนุกสนานและน่าตื่นเต้น มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบกระชับกล้ามเนื้อทั่วไป หรือการฝึกสมาธิและโยคะเพื่อความสงบในใจ นอกจากนี้ยังมีการเต้นแอโรบิกแดนซ์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสนุกสนานไปกับการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกาย

กองพัฒน จึงขอชวนเชิญทุกท่านที่ต้องการจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ลดน้ำหนัก หรือเพียงแค่อยากมีสุขภาพที่ดีขึ้น มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การออกกำลังกายที่ไม่เหมือนใครและได้รับประสบการณ์จากการออกกำลังกายที่มีความสุข สนุกสนาน และคุณค่าที่ดีกับสุขภาพของท่านเอง !

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 – 16.30 น. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2566 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก โครงการ Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ 2.1.1 Best Practice ที่ใช้ BCG Model เป็น Platform ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม (Societal Well-Being) โดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา


320   9/6/2566 15:38:01   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment