กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
        เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วยหัวหน้างานให้การต้อนรับ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน การให้บริการสนับสนุนและช่วยเหลือสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตนักศึกษาพิการ ให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) มหาวิทยาลัยพะเยา

        ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในการบรรยายและพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) และกองกิจการนิสิตที่จัดทำรูปภาพที่ระลึกมอบให้กับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย308   19/6/2566 16:27:23   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment