บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หมู่เฮาฮักล้านนา ร่วมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ในชุมชน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566

 
          เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นางพัชรินทร์ ขุ่ยคำ นักจิตวิทยาคลินิก ประจำศูนย์ให้คำปรึกษา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หมู่เฮาฮักล้านนา ร่วมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ในชุมชน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลพะเยากลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ รพ.สต จำนวน 116 คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความเข็มแข็งทางใจ มีภูมิคุ้มกันทางใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติต่างๆ ในชีวิต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้รับการประเมินภาวะสุขภาพใจ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นตามปัญหา เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง


155   23/6/2566 15:27:19   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment