ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุนทรียด้านพหุวัฒนธรรมของนิสิต : UP PRIDE & PROUD “Born to be Pride”

 
          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 น. นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุนทรียด้านพหุวัฒนธรรมของนิสิต : UP PRIDE & PROUD “Born to be Pride” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ ณ อาคารสงวนเสริมศรี ดำเนินการจัดโครงการโดย กองกิจการนิสิต
          โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว มีขบวนพาเหรด UP Pride & Proud 2023 กิจกรรมแสดงธงสัญลักษณ์ Pride Month และกิจกรรมจินตลีลา Born to be Pride การแสดงดนตรี ได้รับความสนใจจากนิสิต นักเรียนและบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก


217   29/6/2566 12:03:01   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment