ปรับค่า BMI ด้วยกิจกรรม 5 ส ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา

 
          การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพกลายเป็นเรื่องสำคัญของผู้คนมากขึ้น การออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับการไปยังห้องออกกำลังกายหรือสนามกีฬาเท่านั้น กองพัฒนานิสิตและนิสิตพิการจึงจัดกิจกรรมปรับค่า BMI ด้วยกิจกรรม 5 ส ณ สนามกีฬา ซึ่งการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาไม่เพียงเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้พวกเราได้ออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะ, การล้างพื้น-ถูพื้นอัฒจรรย์เชียร์, การตรวจสอบและซ่อมแซม รวมถึง การบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบสนามกีฬา
          การออกกำลังกายด้วยกิจกรรม 5 ส ณ สนามกีฬา เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สามารถผสมผสานการดูแลสุขภาพกับการดูแลสภาพแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในทีมงานกองพัฒน ตลอดจนทำให้สนามกีฬาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานเพิ่มขึ้น
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 – 16.30 น. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2566 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก โครงการ Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ 2.1.1 Best Practice ที่ใช้ BCG Model เป็น Platform ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม (Societal Well-Being) โดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา292   6/7/2566 11:57:09   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment