โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพสำหรับนิสิตพิการและนิสิตอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการ

 
          กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ ร่วมกับ กองกิจการนิสิต หน่วยพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพสำหรับนิสิตพิการและนิสิตอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการ เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่าน โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มอบหมายให้ ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวทักทายให้กำลังใจนิสิตที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการทำเบเกอรี่ โดยวิทยากร
ครูน้ำผึ้ง ใจอินผล ที่ได้ฝึกทักษะในการทำ เค้กครีมสตอเบอรี่ เค้กซ็อคโกแลตหน้านิ่ม คัสตาร์ดคาราเมล และบลูเบอรี่ชีสพาย และในการทำเครื่องดื่มประเภทกาแฟ วิทยากรโดย คุณชญานนท์ บุญวงศ์ เจ้าของแบรนด์ SS Bar ในการฝึกทักษะการทำกาแฟ ในรูปแบบต่างๆ และการทำเครื่องดื่มสไตล์คาแฟ่ วิทยากรโดย คุณณาลัลน์ สีแก้ว เจ้าของกิจการมนต์นาคารีสอร์ตแอนด์คาแฟ่ โดยนิสิตได้รับการพัฒนาการทำเครื่องประเภท ชาไทย ชายเขียว อิตาเลียนโซดา สมูทตี้ผลไม้ และปังเย็นนมสด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างมาก


ข่าว : กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ ร่วมกับ กองกิจการนิสิต หน่วยพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ



122   8/8/2566 15:35:48   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment