กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตเข้าร่วม สภานิสิตสัญจร สู่เสียงสะท้อนนิสิต

 
          เมื่อวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และหัวหน้างาน เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ สภานิสิตสัญจร สู่เสียงสะท้อนนิสิตจัดโดยสภานิสิต เพื่อรับฟังปัญหาการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย จากตัวแทนนิสิต ที่ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และกันต์ธีภพ นอนา เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ "สภานิสิตสัญจร สู่เสียงสะท้อนนิสิต" พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา51   13/9/2566 15:34:08   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment