เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566

 
          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดย ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และหัวหน้างานพร้อมบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการฯ
ภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคและบอดี้คอมแบทของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณินทร รักษ์บำรุง และนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมฟุตบอลผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบกับ ทีมผู้บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารสงวนเสริมศรี และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
70   18/9/2566 15:36:46   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment