บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ราย นางสาวสุภาพร บัวผัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป (ชำนาญการคนที่ 18)


 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> 34   29/3/2567 14:56:47   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment