บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร เรื่อง Design as Pro by CANVA

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยบุคลากร กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร เรื่อง Design as Pro by CANVA ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams จัดโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Canva และสามารถผลิตสื่อจาก Canva ได้ โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้

1. การเลือกใช้เทมเพลต (Template) ให้เหมาะสมกับงาน

2. การตั้งค่าการออกแบบให้สอดคล้องกับแบรนด์ขององค์กร (Brand kit)        

3. การเพิ่มและปรับแต่งตัวอักษร

4. การใช้งาน Elements รูปภาพ รูปร่าง กราฟิก วิดีโอ และเสียง          

5. การออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 
วิทยากรโดยนายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ
80   1/4/2567 16:42:02   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment